V sobotu 24. března sehráli ochotníci návštěvu krále Přemysla Otakara II. a jeho ženy Kunhuty Uherské s doprovodem při zahájení turistické sezóny 2018 Klubu českých turistů Pardubického kraje. Zahájení sezóny proběhlo v Amfiteátru M-klubu a bylo zde přítomno na 1000 turistů z širokého okolí. Král s královnou všechny "poutníky" v Mýtě přivítali spolu s ostatními představiteli města, kraje a KČT a pozvali je k prohlídce památek i okolí města.

Video z akce je možné shlédnout zde.

Foto: Aleš Felgr

V neděli 25. 2. 2018 ráno jsme se zúčastnili příjezdu Jana Lucemburského s chotí po 700 letech do Vysokého Mýta.

Byť jsme na přehlídce v Červeném Kostelci nepostoupili, přeci jsme trochu bodovali. Tedy naše Tornádo Lou Tereza Dejdarová získala čestné uznání...

Nevíte, kde budeme hrát příště Limonádového Joa? Sledujte tento průběžně aktualizovaný článek!

Ukázalo se totiž, že Facebookový modul, vložený do těchto stránek, kde interaktivně na představení upozorňujeme, se nechová a nezobrazuje všem, tak jak má. A je tedy na místě na představení upozornit i jinak. Nuže...

O Limonádového Joa je stále zájem. V novinách 5 plus 2 vyšel 22. září 2017 pěkný rozhovor s režisérem Jakubem D. Kočím. Začtěte se také!